УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО

НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Як вступити в УТ НКТД

Главная

Новости

Про нас

Члени УТНКТД

Фотоальбом

Як вступити

Заява

Внески

Пільги

Сертифікація

Стандартизація

Атестація ЛНК

Послуги з НК

Публікації

Конференції

В регіонах

В Правлінні

Конкурси

НК - що це?

Для контактів

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Запрошуємо колектив чи окремих спеціалістів Вашої організації (підприємства, лабораторії, відділу) стати членом Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики (УТ НКТД) - творчої всеукраїнської громадської організації, що об`єднує спеціалістів, професійна діяльність яких пов`язана з неруйнівним контролем та технічною діагностикою.

Товариство створене 16 листопада 1990 року. Головною метою Товариства є консолідація зусиль науковців та виробничників для розвитку їх творчої та ділової активності, обміну інформацією, розширення співробітництва та міжнародних контактів, комплексного вирішення проблем підвищення якості та надійності промислових виробів і споруд, захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів.

УТ НКТД зареєстровано Міністерством юстиції України 17.07.1995 року.

Член Товариства має право:

  • користуватись підтримкою Товариства в своїй діяльності,
  • брати участь в роботі творчих об’єднань, у зборах членів Товариства, засіданнях комісій та секцій, науково-технічних конференціях, семінарах, виставках, конкурсах та інших заходах, що проводяться Товариством,
  • одержувати допомогу в здійсненні своїх творчих планів, підвищенні науково-технічної кваліфікації, вивченні новітніх досягнень науки й техніки НКТД,
  • обговорювати питання діяльності Товариства і вносити пропозиції по вдосконаленню його роботи, звертатись до всіх органів Товариства із заявами та запитами,
  • одержувати від Товариства інформацію про науково-технічні заходи, консультації, експертизи, висновки й рекомендації,
  • публікувати у виданнях Товариства свої роботи,
  • обирати та бути обраним до всіх органів Товариства,
  • отримувати підтримку в підвищенні кваліфікації і відстоюванні своїх професійних інтересів в Україні і за кордоном.

Щоб стати членом Товариства необхідно надіслати на нашу адресу лист-заяву  та сплатити вступний внесок на рахунок УТ НКТД № 26003011846741 в ПАТ "Укрсоцбанк, МФО 300023, код ЗКПО Товариства 20072198. В платіжному дорученні вказати: “вступний внесок (назва Вашої організації, підприємства).