УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО

НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

В Правлінні УТ НКТД

Главная

Новости

Про нас

Члени УТНКТД

Фотоальбом

Як вступити

Сертифікація

Стандартизація

Атестація ЛНК

Послуги з НК

Публікації

Конференції

В регіонах

Конкурси

НК - що це?

Для контактів 

 

Підсумки засідання Правління Українського товариства НКТД

 

22 листопада 2016 р. відбулось засідання новообраного Правління УТ НКТД, на якому було розглянуто наступні питання:

  • Вибори заступників голови і вченого секретаря УТ НКТД на період 2017-2019 рр.

  • Вибори бюро Правління УТ НКТД на період 2017-2019 рр.

  • Розподіл обовязків серед членів бюро.

  • Про сплату щорічних членських внесків в Європейську федерацію з НК (EFNDT) та Міжнародний комітет з НК (ICNDT).

  • Про затвердження стандартів Товариства гармонізованих з міжнародними стандартами

Заступниками голови УТ НКТД було обрано: Казакевича Михайла Леонідовича, к.т.н., директора ДП «Колоран» ІФХ НАН України; Карпаша Олега Михайловича, д.т.н., проф., проректора Івано-Франківського НТУ нафти та газу; Мозгового Олександра Всеволодовича, директора Придніпровського АЦНК, м.Дніпро; ученим секретарем УТ НКТД – Шекеро Андрія Леонідовича, провідного інженера Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України, м.Київ.

 

До складу Бюро Правління УТ НКТД на період 2017-2019 рр. увійшли: Бабак В.П. (наукова діяльність), Бондаренко Ю.К. (стандартизація в галузі НК і ТД), Казакевич М.Л. (міжнародні зв’язки), Карпаш О.М. (наукова діяльність), Карпаш М.О. (організаційна діяльність), Мозговой О.В. (зв’язок з виробництвом), Павлій О.В. (зв’язок з виробництвом), Посипайко Ю.М. (регіональна політика), Троїцький В.О. (загальне керівництво), Шевченко І.Я. (підготовка і сертифікація персоналу з НК і ТД), Шекеро А.Л. (організаційна діяльність).           

 

Секретаріату УТ НКТД було доручено сплатити членський внесок за 2016 рік в Європейську федерацію неруйнівного контролю (EFNDT), а також членський внесок за 2016 р. в Міжнародний комітет з НК (ICNDT).

 

Було зазначено, що УТ НКТД за підтримки ТК-78 та ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАН України для полегшення впровадження міжнародних стандартів пропонує паралельно впроваджувати  їх як стандарти науково-технічного товариства України (СТТУ) методом тотожного перекладу. Такий процес має полегшити впровадження нових стандартів, оскільки забезпечить єдність використовуваної термінології, а участь у їх розробці та редагуванні членів технічного комітету стандартизації та висококваліфікованих фахівців неруйнівного контролю дозволить уникнути технічних помилок, притаманних нефаховим перекладам. Члени Правління одностайно підтримали постанову про прийняття і введення в дію наступних стандартів:

  • СТТУ УТНКТД EN ISO 9712:2013 Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу неруйнівного контролю (ДСТУ EN ISO 9712:2014, EN ISO 9712:2012);

  • СТТУ УТНКТД EN ISO 3452-1:2016 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1: Загальні вимоги (ДСТУ EN ISO 3452-1:2014, ISO 3452-1:2013);

  • СТТУ УТ НКТД EN ISO 23279:2016 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Ультразвуковий контроль. Зняття характеристик індикацій у зварних з’єднаннях (ДСТУ EN ISO 23279:2014,  EN ISO 23279:2010);

  • СТТУ УТ НКТД EN ISO 23277:2016 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Капілярний контроль. Рівні приймання (ДСТУ EN ISO 23277:2014, EN ISO 23277:2009);

  • СТТУ УТ НКТД ISO 17636-2:2016 Неруйнівний контроль зварних швів. Радіографічний контроль. Частина 2. Способи контролю рентгенівським і гамма-випромінюванням із застосуванням цифрових детекторів (ДСТУ EN ISO 17636-2:2014, ISO 17636-2:2013).