УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО

НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

В Правлінні УТ НКТД

Главная

Новости

Про нас

Члени УТНКТД

Фотоальбом

Як вступити

Сертифікація

Стандартизація

Атестація ЛНК

Послуги з НК

Публікації

Конференції

В регіонах

Конкурси

Авіаційна рада

Для контактів 

 

Підсумки засідання Правління Українського товариства НКТД

 

19 листопада 2019 року в Міжнародному виставковому центрі (м. Київ) відразу після проведення Звітної конференції УТ НКТД відбулося чергове засідання Правління Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики.

 

На засіданні було розглянуто такі питання:

 • вибори заступників голови і вченого секретаря УТ НКТД на період 2020-2022 рр.

 • вибори бюро Правління УТ НКТД на період 2020-2022 рр.

 • розподіл обовязків серед членів бюро.

 • про роботи УТ НКТД з перекладу національних стандартів з НК, прийнятих методом підтвердження.

 • щодо перегляду розмірів вступного і щорічного членських внесків в УТ НКТД.

 • про сплату щорічного членського внеску в Європейську федерацію з НК (EFNDT).

 • про прийом в УТ НКТД нових членів.

Прийнято такі рішення:
1. Обрати заступниками голови УТ НКТД:

    - Казакевича М.Л., к.х.н., с.н.с., директора ДП «Колоран» ІФХ НАН України, м. Київ;

    - Карпаша О.М., д.т.н., проф., Івано-Франківський НТУ нафти і газу;

    - Мозгового О.В., директора Придніпровського АЦНК, м. Дніпро.

2. Обрати ученим секретарем УТ НКТД:
    - Шекеро А.Л., провідного інженера Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, м. Київ.
3. Обрати Бюро Правління УТ НКТД на період 2020-2022 рр. у складі:
    - Троїцький В.О. - голова УТ НКТД (загальне керівництво);
    - Карпаш О.М. - заст. Голови (наукова діяльність);
    - Мозговой О.В. - заст. Голови (зв’язок з виробництвом);
    - Казакевич М.Л. - заст. Голови (міжнародні зв’язки);
    - Шекеро А.Л. - учений секретар (організаційна діяльність);
    - Бабак В.П. - член бюро (наукова діяльність);
    - Бондаренко Ю.К. - член бюро (сертифікація персоналу);
    - Карпаш М.О. - член бюро (організаційна діяльність);
    - Павлій О.В. - член бюро (зв’язок з виробництвом);
    - Посипайко Ю.М. - член бюро (регіональна політика);
    - Шевченко І.Я. - член бюро (підготовка персоналу);
    - Щупак С.О. - член бюро (стандартизація в галузі НК і ТД).

За період 2017-2019 рр. УТ НКТД здійснив якісний переклад прийняв в якості стандартів Товариства та видав 10 міжнародних стандартів прийнятих в Українї в якості національних методом підтвердження (мовою оригінала), а саме:

 • СТТУ УТНКТД EN ISO 3059:2018 (ISO 3059:2012, IDT). Неруйнівний контроль. Капілярний та магнітопорошковий контроль. Умови огляду

 • СТТУ УТНКТД ISO 4986:2017 (ISO 4986:2010, IDT). Сталеві відливки. Магнітопорошковий контроль

 • CTТУ УТНКТД ISO 4987:2017 (ISO 4987:2010, IDT). Сталеві відливки. Капілярний контроль

 • СТТУ УТНКТД EN ISO 9934-1:2017 (EN ISO 9934-1:2015, IDT). Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги

 • СТТУ УТНКТД EN ISO 11699-1:2017 (ISO 11699-1:2008, IDT). Неруйнівний контроль. Рентгенівські плівки для промислової радіографії. Частина 1. Класифікація плівкових систем для промислової радіографії

 • СТТУ УТНКТД EN ISO 12706:2017 (ISO 12706:2009, IDT). Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Словник термінів

 • СТТУ УТНКТД EN 13018:2017 (EN 13018:2016, IDT). Неруйнівний контроль. Візуальний контроль. Загальні принципи

 • СТТУ УТНКТД EN ISO 3452-1:2016 (EN ISO 3452-1:2013, IDT). Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1: Загальні вимоги

 • СТТУ УТНКТД EN ISO 23277:2016 (EN ISO 23277:2006, IDT). Контроль неруйнівний зварних швів. Капілярний контроль. Рівні приймання

 • СТТУ УТНКТД EN ISO 23279:2016. Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Зняття характеристик індикацій у зварних з’єднаннях.

На даному етапі підготовлені до введення в дію ще 7 стандартів.
Правління вирішило прийняти в якості стандартів СТТУ УТНКТД такі міжнародні та європейські стандарти виконані методом тотожного перекладу і схвалені ТК-78:

 • СТТУ ISO 5817:20__ (ISO 5817:2014, IDT). Зварювання. Зварні шви під час зварювання плавленням сталі, нікелю, титану та інших сплавів (крім променевого зварювання). Рівні якості залежно від дефектів

 • СТТУ EN ISO 9934-2:20__ (EN ISO 9934-2:2015, IDT). Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 2. Засоби контролю

 • СТТУ ISO/TS 25107:20__ (ISO/TS 25107:2019, IDT). Неруйнівний контроль. Настанови щодо програм навчання методам неруйнівного контролю

 • CTТУ ISO/TS 25108:20__ (ISO/TS 25108:2018, IDT). Неруйнівний контроль. Настанови для організацій, що навчають персонал неруйнівному контролю

 • CTТУ EN ISO 16810:20__ (ISO 16810:2012, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Загальні вимоги

 • CTТУ EN ISO 10675-1:20__ (ISO 10675-1:2016, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Рівні приймання для радіографічного контролю. Сталь, нікель, титан та їх сплави

 • СТТУ EN ISO 9934-1:20__ (EN ISO 9934-1:2016, IDT). Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги.


З 1 січня 2020 року змінено розміри вступного і щорічного внесків для індивідуальних членів УТ НКТД. Тепер вони становитимуть 300 грн.

Секретаріату УТ НКТД доручено сплатити членський внесок за 2020 рік в Європейську федерацію неруйнівного контролю (EFNDT) в розмірі 100 EURO після надходження з EFNDT відповідного рахунку.

Відповідно до Статуту Товариства проведено голосування про прийом в УТ НКТД нових членів.