УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО

НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Карпатське регіональне відділення

Главная

Новости

Про нас

Члени УТНКТД

Фотоальбом

Як вступити

Сертифікація

Стандартизація

Атестація ЛНК

Послуги з НК

Публікації

Конференції

В регіонах

В Правлінні

Конкурси

Авіаційна рада

Для контактів


Он-лайн відео-конференція в рамках проекту TEMPUS 159239

 

28 травня 2013 року відбулась заключна конференція в рамках проекту TEMPUS 159239 «Інноваційна між університетська мережа для розвитку партнерства з підприємствами» у вигляді он-лайн відео-конференції. З української сторони у конференції взяли участь представники групи виконання проекту, а сеанс зв’язку було проведено в аудиторії 9202, обладнаній на рахунок коштів проекту. У відео-конференції взяли участь представники з Росії (Москва, Ухта та Тюмень), Білорусі, Азербайджану. 

Відповідно до плану конференції координатором проекту проф.Кучеровим В.Г. було презентовано інформацію про основні досягнуті результати, статистичну та фінансову інформацію, майбутні дії та перспективи продовження ініціатив зроблених за час виконання проекту.  Цікавими були доповіді про програму для аспірантів та магістрів.

Також було зроблено ряд доповідей про досягнення за проектом від партнерів проекту – Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (доц.Карпаш М.О.), Російського державного університету нафти і газу ім.Губкіна (проф.Лопатін А.С.), Уфимського державного технічного університету (доц.Астаф’єв Є.), Тюменьського державного технічного університету (Колесніков С.), Ухтинського державного технічного університету (доц.Куделін А.) та Білоруського національного технічного університету (проф.Кукуй Д.М.).


 

Заключна конференція в рамках проекту HUSKROUA/0901/062

 

В рамках освітнього проекту «Забезпечення якості суспільно-орієнтованих освіти, досліджень та розробок - QualityAssuranceforSociety – oriented Education, Research and Development (QASERD)» 11-12 квітня 2013 р. відбувся візит делегації ІФНТУНГ у складі проректора з наукової роботи проф.Карпаша О.М., директора НДІ НГЕіЕ доц.Карпаша М.О., доц. Тацаковича Н.Л., та доц.Яворського А.В. до Технічного університету Кошице (Словаччина) з метою участі у міжнародній заключній конференції «Якісна освіта для всіх». Директор НДІ НГЕіЕ доц. Карпаш М.О., як керівник проекту QASERD від української сторони, представив учасникам конференції розгорнуту доповідь, щодо напрямків і засобів підвищення якості освіти в поєднанні з науково-дослідною роботою на прикладі ІФНТУНГ, зосередившись на результатах виконання проекту та його перспективах після закінчення фінансування ЄС. Також делегація ІФНТУНГ прийняла активну участь в роботі круглого столу «Питання якості в освіті» де зокрема піднімалася проблематика та причини зниження якості освіти у вітчизняній технічній вищій школі (низька мотивація студентів, слабкий зв'язок вищої школи з реальним сектором економіки, недостатня увага щодо опанування іноземною мовою, як для викладачів і студентів, недостатнє фінансування і т.п. ), разом з іноземними колегами освітянами напрацьовувалися шляхи підвищення якості освітніх послуг університетами в транскордонному регіоні.


 

Навчальні візити в Університет Ковентрі (Великобританія), Політехнічний інститут Порту (Португалія) та Університет Лунд (Швеція)

 

З 18 по 22 березня в рамках проекту TEMPUS 530158 «Підтримка інновацій через вдосконалення законодавства у сфері вищої освіти України» (Support of innovation sthrough improvement of regulatory framework forhigher educationin Ukraine)  відбулись навчальні візити представників Університету та Нафтогазового технологічного парку до Великобританії, Швеції та Португалії.

Центральним серед них став візит ректора Євстахія Крижанівського і завідувача кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Лесі Шкіци, а також заступника директора Нафтогазового науково-технологічного парку Назарія Тацаковича, - до Університету м. Ковентрі, Велика Британія.

Під час візиту делегація ознайомилась з процесом комерціалізації наукових розробок, діяльністю Університету Ковентрі в сфері трансферу знань, підтримки прикладних досліджень та підприємництва. Важливим кроком у розвитку партнерських відносин між університетами стало підписання Протоколу про наміри, в якому окреслено три основні напрямки співробітництва: отримання подвійних дипломів, мобільність студентів та викладачів і спільні наукові дослідження.

 

У цей же період в рамках проекту відбувся навчальний візит спільної делегації ІФНТУНГ та Нафтогазового науково-технологічного парку у складі проректора з наукової роботи проф.Карпаша О.М., директора НДІ НГЕіЕдоц.Карпаша М.О. та доц.Яворського А.В. до Політехнічного інституту Порту (Португалія).

Згідно з інтенсивною програмою візиту було заслухано понад 10 лекцій щодо будови інноваційної інфраструктури в Португалії та Політехнічного інституту Порту, вивчено специфіку роботи венчурних фондів та бізнес-ангелів, проблеми та результати трансферу технологій до реального сектору економіки. Особливий інтерес викликали презентації успішних стартапів технологічного профілю, а також робота Наукового містечка у місті Пакос-де-Ферейра на базі старої військової бази з бізнес-інкубатором та високотехнологічним виробництвом.

З керівництвом Політехнічного інституту Порту досягнуто домовленості щодо підписання меморандуму про співпрацю, що передбачає налагодження співпраці в галузі досліджень, наукових стажувань та започаткування програми подвійних дипломів.

У період з 18 по 22 березня 2013 року доцент кафедри ТДМ Рибіцький І.В., декан інженерно-екологічного факультету Мандрик О.М. та декан факультету навчання іноземних студентів Кондрат О.Р. в рамках проекту відвідали Університет Лунд (Швеція).

Метою навчальних відвідин було вивчення досвіду іноземних університетів в галузі комерціалізації наукових досліджень, створення та налагодження роботи бізнес-центрів та технопраків, вивчення форм передачі науковомістких технологій.

Окрім цього учасники тренінгу на реальних прикладах ознайомилися з успішними новаторськими проектами університету м. Лунд (MAX-IV, ESS)

У період з 15 по 20 квітня 2013 року заплановано останній навчальний візит в рамках проекту в Університет Гданська (Польща) за участю декана ГНПФ доц.Витязя О.Ю., директора ІНЕУ доц.Гораль Л.Т. та доц.Доценка Є.Р.

Більше інформації про проект: www.spinoff-ua.eu, http://science.nung.edu.ua/node/148


Витяг з Протоколу № 1

засідання Карпатського регіонального відділення

Українського товариства неруйнівного контролю і технічної діагностики

м. Івано-Франківськ                                                                                                                                                            14 листопада 2001р.

 

 

Заслухавши і обговоривши доповіді та виступи, установчі збори вирішили:

 

Про організацію Карпатського регіонального відділення Товариства

1. Створити регіональне відділення УТ НКТД в Карпатському регіоні (Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька, Тернопільська обл.).

2. Назва: Карпатське регіональне відділення УТНКТД (далі - Карпатське РВ).

3. Місцезнаходження секретаріату: м. Івано-Франківськ.

4. Базова організація (місце роботи бюро Карпатського РВ, телефони, E-mail і т.д.): 

Науково-виробнича фірма “Зонд” (НВФ “Зонд”).

5. Обрати бюро Карпатського РВ УТНКТД у наступному складі:

- голова бюро – Карпаш О.М., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ), заст. голови УТ НКТД;

- заступник голови – Зінчак Я.М., к.т.н., директор НВФ “Зонд”

(м. Івано-Франківськ);

- секретар – Молодецький І.А., к.т.н., зав. лабораторією перспективних досліджень НВФ “Зонд” (м. Івано-Франківськ);

члени бюро:

- Килимник О.М. – начальник відділу діагностики Подільського ЕТЦ (м. Хмельницький);

- Ройзман В.П. – д.т.н., проф., зав.кафедрою прикладної механіки Технологічного університету “Поділля” (м. Хмельницький);

- Ляшок В.О. – інженер-дефектоскопіст КП “Зварювальна лабораторія” (м. Тернопіль);

- Стоян Б.М. – головний інженер Карпатського ЕТЦ (м. Івано-Франківськ);

- Гром’як Р.М. – головний інженер ЗАТ “Промтехдіагностика”

(м. Івано-Франківськ);

- Дібров В.М. – начальник відділу діагностики Тернопільського ЕТЦ;

- Парносов А.В. – інженер ТзОВ “ТЕСО ЛТД” (м. Тернопіль);

- Полюк В.Ф. – начальник лабораторії контролю якості зварних з’єднань ВАТ “Хмельницькгаз”;

- Радукан Ш.В. – начальник Чернівецького ЕТЦ;

- Остапчук В.П. – заступник начальника ЦЗЛ Чернівецького машинобудівного заводу;

- Чорній Я.В. – начальник лабораторії відділу УМ-22 БУ “Свалявагаз” (м. Свалява Закарпатської області).

6. Бюро Карпатського РВ розробити план роботи на 2002 рік. Термін виконання – 1 місяць, відповідальний – Зінчак Я.М.

7. На протязі трьох місяців провести всі процедури оформлення Карпатського РВ (підготовка документації, проведення переговорів з головою УТ НКТД і т.п.). Відповідальний – Зінчак Я.М.

8. Членам Карпатського РВ проводити активну роботу із залучення нових членів товариства.

 

 Про пріоритетні напрямки діяльності Карпатського РВ УТНКТД

1. Організаційний напрямок. Бюро Карпатського РВ у термін 3 місяці розглянути представлені варіанти (в анкетах і в особистому порядку) проведення регулярних регіональних організаційних заходів під егідою Карпатського відділення (щорічний науково-технічний семінар-виставка з питань НК і ТД, постійно діюча виставка і т.п.). Врахувати інформацію про технічні та організаційні проблеми неруйнівного контролю в регіоні (з виступів пп. Гром’яка Р.Г., Стояна Б.М., Килимника О.М., Діброва В.М.) при розробці організаційних заходів.

2. Інформаційний напрямок. Бюро Карпатського РВ у термін 3 місяці організувати обмін інформацією з діяльності Карпатського РВ, УТ НКТД, через Інтернет і традиційні джерела зв'язку. Налагодити обмін інформацією між членами Карпатського РВ по нормативно-правовій базі, виробничо-технічних і комерційних питаннях. Бюро Карпатського РВ визначити в 2-х місячний термін порядок збору, розповсюдження і фінансового забезпечення кожного виду інформації. Призначити відповідальних осіб серед членів бюро Карпатського РВ за роботу з кожного виду інформації.

3. Виробничо-технічний напрямок. Бюро Карпатського РВ включити в план роботи на 2001 рік заходи щодо:

- забезпеченню членів Товариства регіону нормативно-правовою базою;

- незалежній експертизі компетентними фахівцями за дорученням Карпатського РВ приладів, програмного забезпечення, методик НК і ТД;

- розробці рекомендацій із придбання устаткування, програмного забезпечення, методик НК і ТД.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Навчання і сертифікація персоналу. Бюро Карпатського включити в план роботи на 2001 рік заходи щодо сприяння:

- навчанню і сертифікації персоналу;

- освоєнню навчальними організаціями й атестаційними центрами нових методів НК;

- підвищення технічного рівня фахівців НК у регіоні.

5. Бюро Карпатського РВ у термін 3 місяці запропонувати принципи і порядок просування на рівні УТ НКТД і державних структур України визначених технічних заходів (програми, розробки, методики, устаткування, сертифікація, навчання і т.п.) в інтересах членів УТНКТД регіону. Запропонувати порядок вирішення конфліктних ситуацій (протиріч в інтересах) при їхньому виникненні у членів УТНКТД регіону. Призначити відповідальних осіб із членів бюро за цей напрямок.

 

Голова зборів           Я.М.Зінчак                                                    Секретар              І.А.Молодецький