УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО

НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Сертифікація спеціалістів в ЦС при УТ НКТД

Главная

Новости

Про нас

Члени УТНКТД

Фотоальбом

Як вступити

Сертифікація

Процедура

Підготовка

Атестація

Документи

Стандартизація

Атестація ЛНК

Послуги з НК

Публікації

Конференції

В регіонах

В Правлінні

Конкурси

Авіаційна рада

Для контактів

В 2002 р. при Українському товаристві неруйнівного контролю та технічної діагностики рішенням Правління було створено Центр сертифікації (ЦС при УТ НКТД).

 

ЦС при УТ НКТД здійснює сертифікацію спеціалістів, що працюють в галузі неруйнівного контролю на 1, 2 і 3 рівні кваліфікації у відповідності до вимог національного ДСТУ EN ISO 9712 «Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу неруйнівного контролю», міжнародного ISO 9712 (європейського EN ISO 9712) «Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel», американського SNT-TC-1A "Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing" стандартів, а також НПАОП 0.00-1.63-13 "Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю".

 

ЦС при УТ НКТД акредитовано Національним агентством з акредитації України (НААУ) як позавідомчий незалежний орган із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю на відповідність вимогам Міжнародного стандарта ISO/IEC 17024:2012 «Оцінка відповідності – Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу». Схема і процедури сертифікації визначені у відповідності до вимог ЕN ISO 9712:2012 «Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу неруйнівного контролю».

 

Відповідно до затвердженої НААУ Сфери діяльності ЦС при УТ НКТД здійснює сертифікацію за такими методами:

 • ультразвуковий (UT)

 • радіографічний (RT)

 • магнітний (MT)

 • капілярний (PT)

 • візуальний (VT)

 • контроль герметичності (LT)

 • вихрострумовий (ET)

 • акустико-емісійний (AT)

 • інфрачервона термографія (TT)

 • вібродіагностичний (VA)

в 12 виробничих секторах (в дужках наведено міжнародне позначення типу продукції):

сектори за типом продукції:

 • 1 - литво (c) – феритні та неферитні матеріали

 • 2 - поковки (f) – феритні та неферитні матеріали

 • 3 - зварні вироби (w) – всі типи зварних з'єднань, включаючи паяні, для феритних і неферитних матеріалів

 • 4 - труби та трубопроводи, включаючи листовий прокат для виготовлення зварних труб (t) безшовні, зварні, з феритних і неферитних матеріалів, включаючи листовий прокат для виготовлення зварних труб

 • 5 - прокат (wp) – листовий, профільний

промислові сектори:

 • 6 - виробництво та оброблення металів (поєднання c, f, w, t та wp)

 • 7 - контроль перед введенням та в процесі експлуатації, включаючи виробництво та оброблення металів (поєднання c, f, w, t та wp)

 • 8 - залізничний транспорт та обладнання для нього (поєднання c, f, w, t та wp)

 • 9  - авіакосмічна продукція (поєднання c, f, w, t та wp)

 • 10 - продукція суднобудування (поєднання c, f, w, t та wp)

 • 11 – обладнання для атомної енергетики (поєднання c, f, w, t та wp)

 • 12 – бурове обладнання (поєднання c, f, w, t та wp)

 

В системі сертифікації персоналу УТ НКТД працюють шість учбових центрів (УЦ) – УЦ "АЦНК при ІЕЗ ім.Є.О.Патона НАН України" (Київ), УЦНК Придніпровського АЦНК і ТД (Дніпро), УЦ АЦНК УкрГМК НВП "Дніпрочорметавтоматика" (Дніпро), УЦ "ЦНК Дніпровського національного університету залізничного транспорту" (Дніпро), УЦ ДП «Діамех-Україна» (Харків), УЦ ПП "ДП-Тест" (Київ); чотири екзаменаційні центри (ЕЦ) – ЕЦ "АЦНК при ІЕЗ ім.Є.О.Патона НАН України", ЕЦ "Придніпровський АЦНК і ТД", ЕЦ АЦНК УкрГМК НВП "Дніпрочорметавтоматика", ЕЦ ДП «Діамех-Україна».

 

В даний час в органах із сертифікації європейських країн інтенсивно проходить процес гармонізації програм навчання і атестації персоналу, що торкається і України. Перепони, що їх штучно створюють відомства, будуть скасовані і це розширить можливості для застосування своїх вмінь для сертифікованих фахівців, а також спростить процес взаємовизнання сертифікатів компетентностіспеціалістів виданих різними органами.

Сертифікати, що видані Центром сертифікації при УТ НКТД визнаються як в Україні, так і за її межами.

За минулі роки у визнаних ЦС при УТ НКТД учбових і екзаменаційних центрах отримали професійні знання і були атестовані більше 70 спеціалістів з країн ближнього зарубіжжя: Грузії, Арменії, Казахстану, Узбекистану, Молдови,  Таджикистану, Естонії, Словенії і Польщі.

В листопаді 2005 р. УТ НКТД отримало запит Міжнародного агентства з атомної енергії (ІАЕА) стосовно організації наукових візитів і стажування  спеціалістів НК з країн СНД в рамках проекта з технічного співробітництва. В процесі виконання цього проекту в Центрі сертифікації при УТ НКТД було проведено навчання і сертифікація кількох груп спеціалістів НК з країн СНД (Арменії, Казахстану, Узбекистану, Грузії) з ультразвукового, радіационого, вихрострумового, акустико-емісійного, капілярного і магнітного методів контролю.

 

Учбова база Центру сертифікації при УТ НКТД постійно розширюється і оновлюється. Удосконалюються програми навчання, методики викладання і проведення екзаменів, поповнюється парк учбових і екзаменаційних зразків, впроваджується процедура здавання екзаменів за допомогою комп'ютерних програм.

Викладацький і методичний склад Центру сертифікації складається з висококваліфікованих специалистів 3 рівня провідних підприємств і організацій України, кандидатів технічних наук, які мають виликий практичний досвід в галузі неруйнівного контролю.

 Центр сертифікації при УТ НКТД

місцезнаходження: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 23

адреса для листування: а/с 20, м. Київ-38, 03038, Україна

т. +38 (044) 200-46-66, +38 (044) 205-22-49

e-mail: ndt@paton.kiev.ua

 

Теоретичні заняття з ультразвукового контролю в АЦНК при ІЕЗ ім. Є.О.Патона (жовтень, грудень, 2019)

 

Підготовка і атестація спеціалістів з ультразвукового контролю в АЦНК при ІЕЗ ім. Є.О.Патона (лютий, 2019)

 

Підготовка і атестація спеціалістів з ультразвукового контролю в АЦНК при ІЕЗ ім. Є.О.Патона (липень, 2018)

 

Майбутні спеціалисти з УЗ контролю під час підготовки в АЦНК при ІЕЗ ім. Є.О.Патона (грудень, 2017)

 

Кваліфікаційний екзамен в АЦНК при ІЕЗ ім.Є.О.Патона НАНУ для спеціалістів з УЗ контролю будівельних об'єктів (березень, 2012)

 

Підготовка спеціалістів з ультразвукового контролю в АЦНК при ІЕЗ ім. Є.О.Патона (лютий, 2012)