УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО

НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Стандартизація в НКТД

Главная

Новости

Про нас

Члени УТНКТД

Фотоальбом

Як вступити

Сертифікація

Стандартизація

ТК-78

Стандарти

EN та ISO

Атестація ЛНК

Послуги з НК

Публікації

Конференції

В регіонах

В Правлінні

Конкурси

Авіаційна рада

Для контактів

 

22.01.19 Повідомлення Національного органу стандартизації про скасування стандартів ГОСТ
12.01.18 Витяг з Наказу Національного органу стандатизації №436 від 20 грудня 2017 року
12.01.18 Витяг з Наказу Національного органу стандатизації №435 від 20 грудня 2017 року
12.01.18 Витяг з Наказу Національного органу стандатизації №429 від 19 грудня 2017 року
12.01.18 Витяг з Наказу Національного органу стандатизації №424 від 18 грудня 2017 року
12.01.18 Витяг з Наказу Національного органу стандатизації №422 від 18 грудня 2017 року
12.01.18 Витяг з Наказу Національного органу стандатизації №224 від 14 серпня 2017 року
12.08.16 Про введення в дію з 01.08.2016 р. нових і скасування деяких діючих національних стандартів з НК
08.07.16 Про скасування деяких національних стандартів з НК
14.03.16

Про введення в дію з 01.01.2016 р. нових національних стандартів з НК


 

Повідомлення Національного органу стандартизації про скасування стандартів ГОСТ

 

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), яке виконує функції національного органу стандартизації України інформує про скасування в Україні стандартів Радянського Союзу, розроблених до 1992 року.

Відповідно до статті 56 Угоди про асоціацію міжУкраїною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншого боку, Україна поступово впроваджує звід Європейських стандартів (EN) як національні стандарти, зокрема гармонізовані європейські стандарти, добровільне застосування яких вважається таким, що відповідає вимогам законодавства, зазначеного у Додатку III до цієї Угоди.

Одночасно з таким впровадженням Україна скасовує конфліктні національні стандарти, зокрема міждержавні стандарти (ГОСТ), розроблені до 1992 року.

На офіційному веб-сайті НОС www.uas.org.ua ® Питання-відповіді ® Стандартизація також надано роз’яснення стосовно використання НД, якщо ГОСТ скасований і рекомендації щодо дій, коли немає НД на заміну скасованому ГОСТ.

01.01.2019 сплив чотирихрічний перехідний період, коли ГОСТ, розроблені до 1992 року, мали бути скасовані.

Водночас, до НОС продовжували надходити пропозиції щодо продовження дії ГОСТ після 01.01.2019 року.

З метою виваженого реагування на такі пропозиції та з урахуванням рекомендацій Міністерства економічного розвитку і торгівлі як центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері стандартизації, ДП «УкрНДНЦ» проведено відповідну роботу щодо зведення до мінімуму пропозицій заінтересованих сторін стосовно перенесення термінів скасування ГОСТ, розроблених  до 1992 року, після 01.01.2019.

У підсумку НОС прийнято низку наказів, якими з 01.01.2019 року відновлено чинність ГОСТ, розроблених до 1992 року. З переліками стандартів, чинність яких відновлено наказами НОС, можна ознайомится на офіційному сайті НОС uas.org.ua→Стандартизація→Накази ДП «УкрНДНЦ»→2018→Грудень.

 

Враховуючи вищезазначене повідомляємо, що подальше перенесення термінів після видання зазначених наказів ДП «УкрНДНЦ» є неможливим.

НОС наполегливо рекомендує всім заінтересованим сторонам, які в своїй роботі використовують ГОСТ, скористатися рекомендаціями, розміщеними на сайтах Мінекономрозвитку http://www.me.gov.ua та НОС http://www.uas.org.ua/ua/pitannya-vidpovidi/, та знайти альтернативу використанню стандартів Радянського Союзу, які фактично є регуляторними актами вже неіснуючої держави і суперечать нововведенням, запровадженим у сфері технічного регулювання України.

Крім того інформуємо, що за потреби розроблення національного стандарту на заміну ГОСТ будь-яка заінтересована сторона (органи влади, асоціації виробників, підприємства, громадські організації тощо) може виступити замовником такої роботи відповідно до статей 28 та 29 Закону України «Про стандартизацію».

 

З повним текстом інформаційного повідомлення можна ознайомитись за посиланням: http://uas.org.ua/ua/news/do-uvagi-koristuvachiv-standartiv-ta-tehnichnih-komitetiv-standartizatsiyi-ukrayini-tk/


 

Витяг з Наказу Національного органу стандатизації №436 від 20 грудня 2017 року

 

"Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, скасування чинності національних нормативних документів"

Відповідно до ч. 2 статті 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації», та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік 

НАКАЗУЮ:

1. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами, методом перекладу з наданням чинності з 01 січня 2019 року:

8

ДСТУ EN ISO 16946:2017

(EN ISO 16946:2017, IDT;

ISO 16946:2017, IDT)

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Технічні умови на східчастий калібрувальний зразок

— Вперше

Генеральний директор                                                              Г. В. Лісіна

 

З питань придбання стандартів треба звертатися до фонду нормативних документів Державногго підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (http://www.uas.org.ua)

 

 


 

Витяг з Наказу Національного органу стандатизації №435 від 20 грудня 2017 року

 

"Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, скасування чинності національних нормативних документів"

Відповідно до ч. 2 статті 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації», та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік 

НАКАЗУЮ:

1. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами, методом перекладу з наданням чинності з 01 січня 2019 року:

3

ДСТУ EN ISO 12707:2017
(EN ISO 12707:2016, IDT;
ISO 12707:2016, IDT)

Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Словник термінів

— На заміну ДСТУ EN 1330-7:2009

Генеральний директор                                                              Г. В. Лісіна

 

З питань придбання стандартів треба звертатися до фонду нормативних документів Державногго підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (http://www.uas.org.ua)

 

 


 

Витяг з Наказу Національного органу стандатизації №429 від 19 грудня 2017 року

 

"Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, скасування чинності національних нормативних документів"

Відповідно до частини 2 статті 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації», та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік 

НАКАЗУЮ:

1. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами, методом перекладу з наданням чинності з 01 січня 2019 року:

5

ДСТУ EN ISO 22825:2017

(EN ISO 22825:2017, IDT;

ISO 22825: 2017, IDT)

Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Контроль зварних швів в аустенітних сталях і сплавах на основі нікелю

— Вперше

Генеральний директор                                                              Г. В. Лісіна

 

З питань придбання стандартів треба звертатися до фонду нормативних документів Державногго підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (http://www.uas.org.ua)

 

 


 

Витяг з Наказу Національного органу стандатизації №424 від 18 грудня 2017 року

 

"Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, скасування національних нормативних документів, скасування зміни до національного нормативного документа"

Відповідно до ч. 2 статті 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації», та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік 

НАКАЗУЮ:

1. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами, методом перекладу з наданням чинності з 01 січня 2019 року:

6

ДСТУ EN ISO 15548-3:2017
(EN ISO 15548-3:2008, IDT;
ISO 15548-3:2008, IDT)

Неруйнівний контроль. Обладнання для вихрострумового контролю. Частина 3. Визначення характеристик і верифікація системи

— Вперше

7 

ДСТУ EN ISO 17405:2017

(EN ISO 17405:2014, IDT;
ISO 17405:2014, IDT)

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Методика контролю покривів, нанесених наплавленням, катанням та детонаційним напилюванням

— Вперше

Генеральний директор                                                              Г. В. Лісіна

 

З питань придбання стандартів треба звертатися до фонду нормативних документів Державногго підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (http://www.uas.org.ua)

 

 


 

Витяг з Наказу Національного органу стандатизації №422 від 18 грудня 2017 року

 

"Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, скасування національних нормативних документів"

Відповідно до ч. 2 статті 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації», та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік 

НАКАЗУЮ:

1. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами, методом перекладу з наданням чинності з 01 січня 2019 року:

4

ДСТУ EN 10228-1:2017

(EN 10228-1:2016, IDT)

Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 1. Магнітопорошковий контроль

— На заміну ДСТУ EN 10228-1:2005

5

ДСТУ EN 10228-2:2017

(EN 10228-2:2016, IDT)

Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 2. Капілярний контроль

— На заміну ДСТУ EN 10228-2:2001

8

ДСТУ EN ISO 15548-1:2017

(EN ISO 15548-1:2013, IDT; ISO 15548-1:2013, IDT)

Неруйнівний контроль. Обладнання для вихрострумового контролю. Частина 1. Визначення характеристик і верифікація приладів

— Вперше

9

ДСТУ EN ISO 15548-2:2017    (EN ISO 15548-2:2013, IDT; ISO 15548-2:2013, IDT)

Неруйнівний контроль. Обладнання для вихрострумового контролю. Частина 2. Визначення характеристик і верифікація перетворювачів

— Вперше

Генеральний директор                                                              Г. В. Лісіна

 

З питань придбання стандартів треба звертатися до фонду нормативних документів Державногго підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (http://www.uas.org.ua)

 

 


 

Витяг з Наказу Національного органу стандатизації №224 від 14 серпня 2017 року

 

"Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, змін до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, та скасування національних нормативних документів"

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації», та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік 

НАКАЗУЮ:

1. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 жовтня 2017 року:

7

ДСТУ EN 4179:2017
(
EN 4179:2017, IDT) 

Аерокосмічна серія. Кваліфікація і атестація персоналу для неруйнівного контролю

— Вперше

16

ДСТУ EN 10228-3:2017
(EN 10228-3:2016, IDT)

Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 3. Ультразвуковий контроль поковок із феритних або мартенситних сталей

— На заміну ДСТУ EN 10228-3-2001

17

ДСТУ EN 10228-4:2017
(
EN 10228-4:2016, IDT

Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 4. Ультразвуковий контроль поковок із аустенітних і аустенітно-феритних нержавких сталей

— Вперше

18

ДСТУ EN 13018:2017
(
EN 13018:2016, IDT

Неруйнівний контроль. Візуальний контроль. Загальні принципи

На заміну ДСТУ EN 13018:2005

19

ДСТУ EN ISO 17637:2017
(
EN ISO 17637:2016, IDT; ISO 17637:2016, IDT)

Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з’єднань, виконаних зварюванням плавленням

— На заміну ДСТУ ISO 17637:2003

20

ДСТУ EN 10306:2017
(
EN 10306:2001, IDT

Залізо і сталь. Ультразвуковий контроль двотаврових балок Н і І перетинів з паралельними полицями

— Вперше

21

ДСТУ EN 10307:2017
(
EN 10307:2001, IDT) 

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль листового прокату із аустенітних і аустенітно-феритних нержавких сталей завтовшки 6 мм  і більше (метод відбиття)

— Вперше

22

ДСТУ EN ISO 10675-1:2017
(
EN ISO 10675-1:2016, IDT; ISO 10675-1:2016, IDT

Неруйнівний контроль зварних швів. Рівні приймання для радіографічного контролю. Сталь, нікель, титан та їх сплави

— На заміну ДСТУ EN ISO 10675-1:2014

 3. Скасувати чинність національних нормативних документів з 01 жовтня 2017 року:

2

ДСТУ EN 10228-3-2001

Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 3. Ультразвуковий контроль поковок з феритної чи мартенситної сталі

(EN 10228-3:1998, IDT)

3

ДСТУ EN ISO 10675-1:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Рівні приймання для радіографічного контролю. Сталь, нікель, титан та їх сплави 

(EN ISO 10675-1:2013, IDT)

4

ДСТУ EN 13018:2005

Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги

(EN 13018:2001, IDT)

10

ДСТУ ISO 17637:2003

Неруйнівний контроль швів. Візуальний контроль з’єднань, виконаних зварюванням плавленням

(ISO 17637:2003, IDT)

В. о. генерального директора                                                              Г. В. Лісіна

 

З питань придбання стандартів треба звертатися до фонду нормативних документів Державногго підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (http://www.uas.org.ua)

 

 


 

Про введення в дію з 01.08.2016 р. нових і скасування деяких діючих національних стандартів з НК

Відповідно до Наказу №184 від 21.06.2016 р. Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» в Україні прийняті методом підтвердження (без перекладу на українську) і з 1 серпня 2016 року введено в дію 41 стандарт з неруйнівного контролю, з яких 25 введені вперше і 16 – на заміну національним стандартам, що були гармонізовані з попередніми версіями аналогічних європейських і міжнародних стандартів:

 

Позначення національного стандарту України

Назва національного стандарту України

1

ДСТУ EN 1330-1:2016

(EN 1330-1:2014, IDT)

Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 1. Перелік загальних термінів
На заміну ДСТУ EN 1330-1:2008

2

ДСТУ EN 1330-4:2016

(EN 1330-4:2010, IDT) 

Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 4. Терміни стосовно ультразвукового контролю
На заміну ДСТУ EN 1330-4:2008

3 

ДСТУ EN 1330-8:2016

(EN 1330-8:1998, IDT) 

Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 8. Терміни, які використовують у контролі герметичності

— Вперше

4

ДСТУ EN 1330-9:2016

(EN 1330-9:2009, IDT)

 

Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 9. Терміни, які використовують в акустико-емісійному контролі

— Вперше

5

ДСТУ EN 1330-10:2016

(EN 1330-10:2003, IDT)

 

Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 10. Терміни, які використовують у візуальному контролі

— Вперше

6

ДСТУ EN 1370:2016

(EN 1370:2011, IDT) 

Литво. Контроль стану поверхні
На заміну ДСТУ EN 1370:2005 та ДСТУ EN 12454:2005

7

ДСТУ EN 12543-1:2016

(EN 12543-1:1999, IDT)

Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 1. Метод сканування

— Вперше

8

ДСТУ EN 12543-2:2016

(EN 12543-2:2008, IDT)

Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 2. Метод радіографії із застосуванням мікроканальної камери

— Вперше

9

ДСТУ EN 12543-3:2016

(EN 12543-3:1999, IDT)

Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 3. Метод радіографії із застосуванням щілинної камери

— Вперше

10

ДСТУ EN 12543-4:2016

(EN 12543-4:1999, IDT) 

Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 4. Крайовий метод

— Вперше

11

ДСТУ EN 12543-5:2016

(EN 12543-5:1999, IDT) 

Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 5. Вимірювання ефективної плями міні- і мікрофокусних рентгенівських трубок

— Вперше

12

ДСТУ EN 12544-1:2016

(EN 12544-1:1999, IDT) 

Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 1.

Метод розділення напруги
— Вперше

13

ДСТУ EN 12544-2:2016

(EN 12544-2:2000, IDT)              

Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 2. Контролювання стабільності методом товстого фільтра

— Вперше

14

ДСТУ EN 12544-3:2016

(EN 12544-3:1999, IDT) 

Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 3. Спектрометричний метод

— Вперше

15

ДСТУ EN 12679:2016

(EN 12679:1999, IDT) 

Неруйнівний контроль. Визначення розміру промислових радіографічних джерел. Радіографічний метод

— Вперше

16

ДСТУ EN 13068-3:2016

(EN 13068-3:2001, IDT) 

Неруйнівний контроль. Радіоскопічний контроль. Частина 3. Загальні принципи радіоскопічного контролю металевих матеріалів рентгенівським
і гамма-випромінюванням

— Вперше

17

ДСТУ EN 13477-1:2016

(EN 13477-1:2001, IDT)

Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Характеристика устатковання. Частина 1.
Технічні характеристики устатковання

— Вперше

18

ДСТУ EN 13477-2:2016

(EN 13477-2:2010, IDT)

Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Характеристика устатковання. Частина 2.

Експлуатаційні показники

— Вперше

19

ДСТУ EN 13554:2016

(EN 13554:2011, IDT)

Неруйнівний контроль. Акустико-емісійний контроль. Загальні вимоги

— Вперше

20

ДСТУ EN 15495:2016

(EN 15495:2007, IDT)

Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Контролювання металевого устатковання, яке працює під тиском, під час контрольних випробовувань. Визначення місцеположення джерел акустичної емісії

— Вперше

21

ДСТУ EN ISO 2400:2016

(EN ISO 2400:2012, IDT;

ISO 2400:2012, IDT)

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Технічні умови на калібрувальний зразок № 1
— На заміну ДСТУ 4001–2000 (ISO 2400:1972)

22

ДСТУ EN ISO 3059:2016

(EN ISO 3059:2012, IDT;

ISO 3059:2012, IDT)

Неруйнівний контроль. Капілярний та магнітопорошковий контроль. Умови огляду
— На заміну ДСТУ EN ISO 3059:2007

23

ДСТУ EN ISO 7963:2016

(EN ISO 7963:2010, IDT;

ISO 7963:2006, IDT)

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Технічні умови на калібрувальний зразок № 2
— На заміну ДСТУ 4002–2000 (ISO 7963:1985)

24

ДСТУ EN ISO 11699-1:2016

(EN ISO 11699-1:2011, IDT; ISO 11699-1:2008, IDT)

Неруйнівний контроль. Рентгенівські плівки для промислової радіографії. Частина 1. Класифікація плівкових систем для промислової радіографії
— На заміну ДСТУ EN 584-1–2001

25

ДСТУ EN ISO 11699-2:2016

(EN ISO 11699-2:2011, IDT; ISO 11699-2:1998, IDT)

Неруйнівний контроль. Рентгенографічні плівки технічної призначеності. Частина 2. Контролювання оброблення плівки за допомогою еталонних значень
— На заміну ДСТУ EN 584-2–2001

26

ДСТУ EN ISO 12706:2016

(EN ISO 12706:2009, IDT; ISO 12706:2009, IDT)

Неруйнівний контроль. Капілярний контроль
— На заміну ДСТУ EN ISO 12706:2008

27

ДСТУ EN ISO 12718:2016

(EN ISO 12718:2008, IDT; ISO 12718:2008, IDT)

Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Словник термінів

— Вперше

28

ДСТУ CEN ISO/TR

13115:2016

(CEN ISO/TR 13115:2011, IDT;

ISO/TR 13115:2011, IDT)

Неруйнівний контроль. Методи абсолютного калібрування перетворювачів акустичної емісії способом взаємності

— Вперше

29

ДСТУ EN ISO 16810:2016

(EN ISO 16810:2014, IDT; ISO 16810:2012, IDT)

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Загальні вимоги
— На заміну ДСТУ EN 583-1–2001

30

ДСТУ EN ISO 16823:2016

(EN ISO 16823:2014, IDT; ISO 16823:2012, IDT)

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Метод проходження
— На заміну ДСТУ EN 583-3:2005

31

ДСТУ EN ISO 19232-1:2016

(EN ISO 19232-1:2013, IDT; ISO 19232-1:2013, IDT)

Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 1. Визначення показника якості зображення за допомогою індикатора якості зображення дротового типу
— На заміну ДСТУ EN 462-1–2001

32

ДСТУ EN ISO 19232-2:2016

(EN ISO 19232-2:2013, IDT; ISO 19232-2:2013, IDT)

Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 2. Визначення показника якості зображення за допомогою індикатора якості зображення типу ступінь—отвір
— На заміну ДСТУ EN 462-2–2001

33

ДСТУ EN ISO 19232-4:2016

(EN ISO 19232-4:2013, IDT; ISO 19232-4:2013, IDT)

Контроль неруйнівний. Якість зображення на рентгенівських знімках. Частина 4. Експериментальне оцінювання значень і таблиць якості зображення
— На заміну ДСТУ EN 462-4–2001

34

ДСТУ EN ISO 19232-5:2016

(EN ISO 19232-5:2013, IDT; ISO 19232-5:2013, IDT)

Контроль неруйнівний. Якість зображення на рентгенівських знімках. Частина 5. Визначення нерізкості зображення з використанням індикаторів якості зображення дводротового типу
— На заміну ДСТУ EN 462-5–2001

35

ДСТУ ISO 3057:2016

(ISO 3057:1998, IDT)

Контроль неруйнівний. Металографічний метод реплік для обстеження поверхні

— Вперше

36

ДСТУ ISO 3058:2016
(ISO 3058:1998,
IDT)

Контроль неруйнівний. Допоміжні засоби для візуального контролю. Вибір луп з малою кратністю збільшення

— Вперше

37

ДСТУ ISO 5576:2016

(ISO 5576:1997, IDT)

Контроль неруйнівний. Промислова радіологія з використанням рентгенівського і гамма-випромінювання. Словник термінів

— Вперше

38

ДСТУ ISO 5817:2016

(ISO 5817:2014, IDT)

Зварювання. Зварні шви під час зварювання плавленням сталі, нікелю, титану та інших сплавів (крім променевого зварювання). Рівні якості залежно від дефектів
— На заміну ДСТУ ISO 5817:2014 (прийнятого методом підтвердження)

39

ДСТУ ISO 10878:2016

(ISO 10878:2013, IDT)

Неруйнівний контроль. Інфрачервона термографія. Словник термінів

— Вперше

40

ДСТУ ISO 11971:2016

(ISO 11971:2008, IDT)

Сталеве і чавунне литво. Візуальне контролювання якості поверхні

— Вперше

41

ДСТУ ISO 19959:2016

(ISO 19959:2005, IDT)

Візуальне контролювання стану поверхні відливків, виплавлених по моделях. Сталеві, нікелеві й кобальтові сплави

— Вперше

 

З питань придбання стандартів треба звертатися до фонду нормативних документів Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (http://www.ukrndnc.org.ua)

 


 

Про скасування деяких національних стандартів з НК

 

Відповідно до Наказу Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» від 21.06.2016 р. №182 в Україні з 1 липня 2016 року скасовуються сім стандартів з неруйнівного контролю, а саме:

 

1

ДСТУ EN 444:2005

Неруйнівний контроль. Основні принципи радіографічного методу контролю металів рентгенівським і гамма-випроміненнями

2

ДСТУ EN 1289–2002

Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з’єднань капілярний. Приймальні критерії

3

ДСТУ EN 1290–2002

Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль зварних з’єднань магнітопорошковий

4

ДСТУ EN 1435:2005

Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль зварних з’єднань, виконаних плавленням, радіографічний

5

ДСТУ EN 1712:2005

Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль зварних з’єднань ультразвуковий. Рівні приймання

6

ДСТУ EN 1713:2005

Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль ультразвуковий. Характеристика індикацій дефектів зварних швів

7

ДСТУ EN 1714:2005

Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль зварних з’єднань ультразвуковий

 

На заміну даних стандартів в Україні ще з 1 січня 2016 року діють наступні стандарти, відповідно:

 

1

ДСТУ EN ISO 5579:2014

Неруйнівний контроль. Радіографічний контроль металевих матеріалів із застосуванням плівки та рентген- і гамма-випромінювання. Основні правила

2

ДСТУ EN ISO 23277:2014

Контроль неруйнівний зварних швів. Капілярний контроль. Рівні приймання

3

ДСТУ EN ISO 17638:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль

4

ДСТУ EN ISO 17636-1:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Радіографічний контроль. Частина 1. Способи контролю рентгенівським і гамма-випромінюванням із застосуванням плівки

5

ДСТУ EN ISO 11666:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Рівні приймання

6

ДСТУ EN ISO 23279:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Характеристика індикацій у зварних швах

7

ДСТУ EN ISO 17640:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Способи, рівні контролю і оцінювання

 


 

Про введення в дію з 01.01.2016 р. нових національних стандартів з НК

 

За поданням Технічного комітету із стандартизації ТК-78 "Неруйнівний контроль та технічна діагностика" з 1 січня 2016 року відповідно до наказів Мінекономрозвитку від 30.12.2014 №1494 та ДП «УкрНДНЦ» від 31.12.2015 №220 в Україні введено в дію 76 (!) європейських та міжнародних стандартів з неруйнівного контролю, прийнятих як національних стандартів України методом підтвердження. Нижче наведено список цих стандартів.

 

 

Позначення національного стандарту України

Назва національного стандарту України

1

ДСТУ EN ISO 3452-1:2014

Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні принципи

2

ДСТУ EN ISO 3452-2:2014

Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 2. Випробування дефектоскопічних матеріалів
– На заміну ДСТУ EN ISO 3452-2:2005

3

ДСТУ EN ISO 3452-3:2014

Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 3. Контрольні випробувальні зразки
– На заміну ДСТУ EN ISO 3452-3:2005

4

ДСТУ EN ISO 3452-5:2014

Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 5. Капілярний контроль при температурах понад 50°С

5

ДСТУ EN ISO 3452-6:2014

Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 6. Капілярний контроль при температурах нижче 10°С

6

ДСТУ EN ISO 5579:2014

Неруйнівний контроль. Радіографічний контроль металевих матеріалів із застосуванням плівки та рентген- і гамма-випромінювання. Основні правила

7

ДСТУ EN ISO 9712:2014

Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу неруйнівного контролю
– На заміну ДСТУ EN 473:2012

8

ДСТУ EN ISO 9934-1:2015 

Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги На заміну ДСТУ EN ISO 9934-1:2005

9

ДСТУ EN ISO 9934-2:2015 

Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 2. Засоби контролю На заміну ДСТУ EN ISO 9934-2:2005

10

ДСТУ EN ISO 9934-3:2015 

Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 3. Обладнання На заміну ДСТУ EN ISO 9934-3:2005

11

ДСТУ EN ISO 10675-1:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Рівні приймання для радіографічного контролю. Сталь, нікель, титан та їх сплави

12

ДСТУ EN ISO 10675-2:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Рівні приймання для радіографічного контролю. Алюміній та його сплави

13

ДСТУ EN ISO 10863:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Застосування дифракційно-часового методу (TOFD)

14

ДСТУ EN ISO 10893-1:2015

 

Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 1. Автоматизований електромагнітний контроль сталевих безшовних і зварних труб (крім труб, виконаних дуговим зварюванням під флюсом) для верифікації герметичності

15

ДСТУ EN ISO 10893-2:2015

Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 2. Автоматизований вихрострумовий контроль сталевих безшовних і зварних труб (крім труб, виконаних дуговим зварюванням під флюсом) для виявлення дефектів

16

ДСТУ EN ISO 10893-3:2015

 

Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 3. Автоматизований контроль методом розсіювання магнітного потоку по всій окружності безшовних і зварних труб з феромагнітної сталі для виявлення поздовжніх і/або поперечних дефектів

17

ДСТУ EN ISO 10893-4:2015 

Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 4. Капілярний контроль сталевих безшовних  зварних труб для виявлення поверхневих дефектів

18

ДСТУ EN ISO 10893-5:2014

Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 5. Магнітопорошковий контроль безшовних і зварних сталевих труб для виявлення поверхневих несуцільностей

19

ДСТУ EN ISO 10893-6:2015 

Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 6. Радіографічний контроль шва зварних сталевих труб для виявлення дефектів

20

ДСТУ EN ISO 10893-7:2015 

Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 7. Цифровий радіографічний контроль шва зварних сталевих труб для виявлення дефектів

21

ДСТУ EN ISO 10893-8:2015 

Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 8. Автоматизований ультразвуковий контроль сталевих безшовних і зварних труб для виявлення дефектів розшарування

22

ДСТУ EN ISO 10893-9:2015

 

Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 9. Автоматизований ультразвуковий контроль для виявлення дефектів розшарування в смуговому/листовому металі, що використовується для виготовлення зварних сталевих труб

23

ДСТУ EN ISO 10893-10:2015

 

Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 10. Автоматизований ультразвуковий контроль по всій окружності безшовних і зварних сталевих труб (крім труб, виконаних дуговим зварюванням під флюсом) для виявлення поздовжніх і/або поперечних дефектів

24

ДСТУ EN ISO 10893-11:2015

 

Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 11. Автоматизований ультразвуковий контроль шва зварних сталевих труб для виявлення поздовжніх і/або поперечних дефектів

25

ДСТУ EN ISO 10893-12:2015

 

Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 12. Автоматизований ультразвуковий контроль товщини по всій окружності безшовних і зварних сталевих труб (крім труб, отриманих дуговим зварюванням під флюсом)

26

ДСТУ EN ISO 11666:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Рівні приймання

27

ДСТУ EN ISO 13588:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Застосування автоматизованого методу фазованих решіток

28

ДСТУ EN ISO 15626:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Дифракційно-часовий метод (TOFD). Рівні приймання

29

ДСТУ EN ISO 16811:2015

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Налаштування чутливості і діапазону розгортки

30

ДСТУ EN ISO 16826:2015

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Виявлення несуцільностей перпендикулярних до поверхні

31

ДСТУ EN ISO 16827:2015 

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Визначення характеристик і розмірів несуцільностей

32

ДСТУ EN ISO 16828:2015 

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль.  Дифракційно-часовий метод для виявлення та визначення розмірів несуцільностей

33

ДСТУ EN ISO 17636-1:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Радіографічний контроль. Частина 1. Способи контролю рентгенівським і гамма-випромінюванням із застосуванням плівки

34

ДСТУ EN ISO 17636-2:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Радіографічний контроль. Частина 2. Способи контролю рентгенівським і гамма-випромінюванням із застосуванням цифрових детекторів

35

ДСТУ EN ISO 17638:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль

36

ДСТУ EN ISO 17640:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Способи, рівні контролю і оцінювання

37

ДСТУ EN ISO 19232-3:2015

Контроль неруйнівний. Якість зображення на рентгенівських знімках. Частина 3. Класи якості зображення

38

ДСТУ EN ISO 23277:2014

Контроль неруйнівний зварних швів. Капілярний контроль. Рівні приймання

39

ДСТУ EN ISO 23278:2014

Неруйнівний контроль зварниі. швів. Магнитопорошковий контроль зварних швів. Рівні приймання

40

ДСТУ EN ISO 23279:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Характеристика індикацій у зварних швах

41

ДСТУ EN 1371-1:2015 

Литво. Капілярний контроль. Частина 1. Відливки, виготовлені литтям в пісчані форми та литтям і кокіль під дією сили тяжіння і під низьким тиском

42

ДСТУ EN 1371-2:2015

Литво. Капілярний контроль. Частина 2. Відливки, отримані точним литтям

43

ДСТУ EN 1518:2015 

Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Характеристика масспектрометричних детекторів

44

ДСТУ EN 1593:2015

Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Пухирковий метод

45

ДСТУ EN 10160:2015 

Контроль ультразвуковий сталевих виробів плоскої форми завтовшки 6 мм або більше (метод відбиття)

46

ДСТУ EN 10308:2015

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль сталевого сортового прокату

47

ДСТУ EN 12668-1:2015 

Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 1. Прилади

48

ДСТУ  EN 12668-2:2015 

Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 2. Перетворювачі

49

ДСТУ EN 12668-3:2015 

Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 3. Комбіноване обладнання

50

ДСТУ EN 12680-1:2015

Литво. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Відливки зі сталі загальної призначеності

51

ДСТУ EN 13184:2015

Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Манометричний метод

52

ДСТУ EN 13185:2015 

Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Перевірка герметичності з використанням пробного газу

53

ДСТУ EN 13192:2015

Неруйнівний контроль. Калібрування контрольних течей для газів

54

ДСТУ EN 13625:2015 

Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Настанова щодо вибору контрольно-вимірювального обладнання для вимірювання витоку газу

55

ДСТУ EN 14127:2014

Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини

56

ДСТУ EN 15317:2015 

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Характеристика і верифікації обладнання для ультразвукової товщинометрії

57

ДСТУ EN 16016-2:2015  

Неруйнівний контроль. Радіаційні методи. Комп’ютерна томографія. Частина 2. Принципи, обладнання і зразки 

58

ДСТУ EN 16016-3:2015 

Неруйнівний контроль. Радіаційні методи. Комп’ютерна томографія. Частина 3. Процес обробки й інтерпретація

59

ДСТУ EN 16016-4:2015

Неруйнівний контроль. Радіаційні методи. Комп’ютерна томографія. Частина 4. Кваліфікація

60

ДСТУ EN 16392-2:2015  

Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація ультразвукового обладнання з фазованими антенними решітками. Частина 1. Перетворювачі

61

ДСТУ EN 16407-1:2015 

 

Неруйнівний контроль. Радіографічний контроль на наявність корозії та відкладень у трубах з використанням рентгенівського та гамма-випромінювання. Частина 1. Тангенціальний спосіб просвічування

62

ДСТУ EN 16407-2:2015  

Неруйнівний контроль. Радіографічний контроль на наявність корозії та відкладень у трубах з використанням рентгенівського та гамма-випромінювання. Частина 2. Спосіб просвічування через дві стінки

63

ДСТУ ISO 3530:2015

Техніка вакуумна. Калібрування індикаторів витікання типу мас-спектрометра

64

ДСТУ ISO 4986:2015

Сталеві відливки. Магнітопорошковий контроль

65

ДСТУ ISO 4987:2015

Сталеві відливки. Капілярний контроль

66

ДСТУ ISO  10375:2015 

Контроль неруйнівний. Ультразвуковий контроль. Визначення характеристик перетворювача й акустичного поля Вперше

67

ДСТУ ISO 15549:2015

Неруйнівний контроль. Вихрострумовий контроль. Загальні вимоги

68

ДСТУ ISO 17635:2015 

Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Загальні правила для металів На заміну ДСТУ EN 12062:2005

69

ДСТУ ISO 18563-1:2015 

Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація ультразвукового обладнання з фазованими антенними решітками. Частина 1. Прилади

70

ДСТУ ISO 20807:2015

Неруйнівний контроль. Кваліфікація персоналу для обмеженого застосування неруйнівного контролю

71

ДСТУ CEN ISO/TR 25107:2015

Неруйнівний контроль. Настанови щодо програм навчання методам неруйнівного контролю

72

ДСТУ CEN ISO/TR 25108:2015

Неруйнівний контроль. Настанови для організацій, що навчають персонал неруйнівному  контролю

73

ДСТУ CEN/TR 14748:2015

Неруйнівний контроль. Методологія кваліфікації методів неруйнівного контролю

74

ДСТУ CEN/TR 15589:2015 

Неруйнівний контроль. Прийнята практика схвалення персоналу неруйнівного контролю визнаною незалежною організацію на виконання вимог Директиви 97/23/ЕС

75

ДСТУ  CEN/TS 15053:2015

Неруйнівний контроль. Рекомендації щодо типів несуцільностей в екзаменаційних зразках

76

ДСТУ ISO/TS 11774:2015

Контроль неруйнівний. Кваліфікація, обумовлена потребами практичної діяльності

З питань придбання стандартів треба звертатися до фонду нормативних документів Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (http://www.ukrndnc.org.ua)